Sunday, February 9, 2014

2014 02 08 Gate yang fail to function

Bila gate yang sepatutnya memudahkan buka tutup pintu gagal berfungsi dengan baik, hukumannya adalah - TUKAR autogate baru.
No comments:

Post a Comment